VEREJNÉ KORČUĽOVANIE A MINIHOKEJ – JÚN 2018


ICE ARENA & SKATEMILL