SPORTAREAL LEITHANA Z DÔVODU PREVENCIE KORONAVÍRUSU MIMO PREVÁDZKY